پرینت

رزمایش همدلی

به منظور تحقق تدبیر مقام معظم رهبری در خصوص کمک مومنانه و در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان درجهت حمایت از خانواده های بی بضاعت که در این شرایط با مشکلات شدید معیشتی روبه رو هستنددراین خصوص از شما بزرگواران دعوت می کنیم کمکهای نقدی خود را به شماره کارت
      ۶۳۶۲۱۴۱۱۹۹۵۰۱۹۶۷
بنام فاطمیه تهران واریز نمائید. 
ان شاءالله خیر دنیا و آخرت نصیبتان گردد.