پرینت

میلاد امام حسن مجتبی (ع)

امشب، خانه زهرای مرضیه (س) و علی مرتضی (ع)، میزبان فرشتگان است.
اوست که نور چشم پیامبر اکرم (ص)، انیس تنهایی‌های امیرالمؤمنین(ع) و چراغ راهنمای امتش خواهد شد.
رسول خدا (ص) در وصف مقام ایشان در نزد خود و پروردگار، فرموده‌اند:«خداوندا، من حسن را دوست می‌دارم، تو هم او را دوست بدار و هر كه حسنم را دوست بدارد، خداوند او را دوست می‌دارد.
امام حسن(ع)، تجسم زیبای عقلانیت است، می‌آید تا جانشین پدر در هدایت و امامت و نگین درخشان تسبیح آل طه شود؛ از همین روست که جدش، محمد مصطفی (ص)، او را نمودِ واقعی عقل معرفی کرد و فرمود:« اگر عقل، خود را به صورت مردی نشان دهد، آن مرد، حسن (ع) است.»